Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka, kterou kupující uzavře v mém e-shopu je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Po doručení objednávky je kupujícímu zaslána e-mailová zpráva, která potvrzuje doručení objednávky. Doporučujeme překontrolování vyplněných údajů a v případě nesrovnalostí mě prosím kontaktujte.

Zrušit objednávku může pouze prodávající, a to jen po předcházející dohodě s kupujícím (např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího). Zrušení objednávky je účinné a možné pouze pokud je prodávajícímu doručena žádost o zrušení objednávky dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci našeho internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným třetím osobám. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím Fakturu nebo Paragon (či jiný daňový doklad). Tyto doklady zároveň slouží kupujícímu jako dodací i záruční list.  Kupující je povinen dodané zboží a připojený daňový doklad (Faktura, Paragon) po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky oznámit prodávajícímu. To platí především v případech, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem uvedeným na Faktuře nebo Paragonu nebo pokud jsou tyto nesprávně vyplněny. V oznámení reklamace je kupující povinen specifikovat vady. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží ve stanoveném termínu či zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující musí uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu uvedenou v úvodu těchto podmínek, nebo emailem. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky  a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga prodávajícího, či jiné detaily.

Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty (lze kombinovat s platbou předem nebo dobírkou) anebo je možno si je vyzvednout osobně (v Mariánských Radčicích, v Litvínově nebo v Mostě) a zaplatit hotově při převzetí zboží (termín a místo dle dohody).

Možnosti platby

Váš nákup můžete zaplatit několika způsoby:

1. Dobírkou - při dodání Českou poštou -  poštovné a balné je 150,- Kč.

2. Bankovním převodem - po dokončení objednávky Vám bude zaslán e-mail s podklady pro platbu. Po připsání platby na účet bude Vaše zboží neprodleně odesláno na doručovací adresu. Poštovné při předchozí platbě převodem je 100,- Kč.

3. Hotově - při osobním odběru (termín a místo dle dohody).

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, tyto obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.


Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat pouze to zboží, které si kupující objednal prostřednictvím tohoto internetového obchodu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (ke drobnému zkreslení barev může dojít digitalizací). Prodávající se dále zavazuje, že uvedené ceny jsou skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží. Pokud dojde v průběhu vyřizování objednávky ke změně cen, platí cena uvedená již v uskutečněné objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.
 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace